نمایندگان فروش

نام سازمان                                         

نماینده فروش                                        

شهر

خدمات کامپیوتر بوشهر

آقای حسین زادگان

بوشهر

سن سون سیستم  

آقای اخیاری

گرگان

کاوش رایانه سیرجان

آقای پورشاه آبادی       

سرجان

فروشگاه پارینه

آقای صفایی               

کرج

فروشگاه قزوین رایانه

آقای بزرگی                    

قزوین

نیک رایان پارسیان   

آقای طاهری            

سیرجان

بازرگانی پاتیرا         

خانم نژند            

قزوین

شرکت الیا قم

آقای وفایی              

قم

شرکت سروش زاهدان

آقای سروش             

زاهدان

پیشگامان داده پردازی کاسپین

آقای  نظری                 

چالوس

کامپیوتر خراسان      

آقای  بهرامی             

مشهد

تجارت الکترونیک یزد 

آقای مهرالحسنی       

یزد

شرکت پویندگان شبکه

آقای صفری         

شیراز

شرکت راهبران سیم دانش

آقای فقیهی     

قم

شرکت نت گستریاسان 

آقای دانش         

ارومیه

فروشگاه آپادانا

آقای شقاقی     

قزوین

آریا کامپیوتر

آقای شعرانی     

بوشهر

فروشگاه آرمیندو

آقای مهردادیان     

تهران

فروشگاه آرتمیس

آقای میرجانی      

تهران

فروشگاه تکنو 2000

آقای امین اعظم          

تهران

شرکت سهیل رایانه

آقای تهرانی            

تهران

شرکت دلیران       

آقای نقوی      

تهران

فروشگاه البرز پایتخت  

آقای روز بهانی    

تهران

شرکت سازه کامپیوتر

آقای برادران      

تهران

فروشگاه پرشیا

آقای پاکنژاد   

تهران

فروشگاه جاوا سیستم

آقای پیروز     

تهران

شرکت آداک              

آقای وجدانی زاده       

تهران

نسیم صبای آریایی       

آقای ناسودیان         

تهران

فناوری آطلاعات ایرانیان

آقای آخوندی      

تهران

شرکت رایا   

آقای عزیزی    

تهران

دلفی کامپیوتر        

آقای فتاحی         

تهران

شمس رایانه

آقای فتحی           

تهران

شرکت آفتاب سامانه

آقای ملک لو               

تهران

فروشگاه مایکروسافت   

آقای بهشتی         

تهران

شرکت آفرینندگان نوین

آقای پروین          

تهران

شرکت پرلیت          

...........                                                                    

تهران

شرکت بهداشت کار

آقای گودرزی                                        

تهران

شرکت ابگینه

آقای هنرمند    

تهران

شرکت مغناطیس

آقای معین       

تهران

فروشکاه بهان سیستم    

............   

تهران

شرکت پارس لپ تاپ

آقای ناظم زاده  

تهران

شرکت گیتی پیوند  

آقای پناهی       

تهران

ادامه